Pealkiri: 

Haanja valla terviseprofiil

Autorid: Heier A , Nirk A , Sinisalu E , Lestberg E , Gotmans J , Udras M , Kalnapenkis M , Kopli T , Puustusmaa Ü
Väljaandja/tellija: Haanja Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, terviseteenused, spordirajatised, õnnetused, tervisepoliitika, tervisekäitumine, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HaanjaVald2010.pdf1.22 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Traumad
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne kirjeldus, mis
määratleb probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused.
Kohaliku omavalitsuse terviseprofiili koostamise eesmärgiks on kaardistada elanike tervist ja heaolu
mõjutavate sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonna tegurite ning mõju elanike tervisele, heaolule ja
elukvaliteedile ning luua eeldused kus strateegiliste arengudokumentide raames sõlmitavate
kokkulepete ja nende baasil vastu võetavate otsuste kaalutletusele kogukonna ja elanike tervise
seisukohast lähtuvalt.
Valla tervise proffiilis tuuakse välja indikaatorid, mis võimaldavad selgitada ja hinnata indiviidi või
kogukonna tervise seisundit, võrrelda omavalitsusi omavahel ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi
ühe omavalitsuse piires.