Pealkiri: 

Koigi valla terviseprofiil

Autorid: Altmets K , Leis K , Imsi A , Mäeveer L , Välb H
Väljaandja/tellija: Kogi Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KoigiVald2010.pdf314.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiil sisaldab nii indikaatoreid kui ka teisi tervisega seotud näitajaid koos informatsiooni analüüsiga.
Profiilis kirjeldatakse nii tekstina kui graafiliselt hetkel kättesaada olevate statistiliste andmete graafikuid ja
analüüsi, mille alusel on püstitatud konkreetne mõõdetav siht tegutsemiseks lähitulevikus Koigi vallas
terviseprobleemide lahendamiseks ja ennetamiseks.