Pealkiri: 

Palupera valla terviseprofiil aastateks 2010-2015

Väljaandja/tellija: Palupera Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, kasvajad, nakkushaigused, tuberkuloos, traumad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, nõustamine, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, lasteaiad, füüsiline aktiivsus, kehakaal, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, tervisekäitumine, spordirajatised, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, liikluskäitumine, õnnetused, tervisepoliitika, tervisedendus, tööõnnetused, tervislik seisund, toitumine, seksuaalkäitumine, sugulisel teel nakkavad haigused, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PaluperaVald2010.pdf2.78 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva profiili eesmärk on sõnastada valla strateegilised arengusuunad ja
arengueesmärkideni jõudmise viisid, et tagada Palupera valla tervislik ja jätkusuutlik areng,
mis viib elukvaliteedi tõusule. Terviseprofiili vastuvõtmisega kohustub Palupera vald
rakendama arendustegevuses ja otsuste langetamisel tervislikkuse põhimõtteid. Palupera valla
terviseprofiil on koostatud aastateks 2010-2015, tegevuskava täiendatakse jooksvalt.