Pealkiri: 

Rõuge valla terviseprofiil

Autorid: Mark J , Grosmann M , Pächter J , Toots T , Saal A , Trolla J , Raju T , Murel S , Kõiv K , Helekivi V , Kööts R , Mõttus O , Loos E , Saarna K , Mölder M
Väljaandja/tellija: Rõuge Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, õnnetused, tervisepoliitika, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, alkohol, suitsetamine, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
RõugeVald2010.pdf272 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SISUKORD........................................................................................................4
JOONISED .......................................................................................................5
TABELID ..........................................................................................................5
ÜLDANDMED....................................................................................................6
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED ...................................12
2.1. Tööturu situatsioon ....................................................................................12
2.2. Toimetulek ................................................................................................16
2.2.1. Osutatavad sotsiaalteenused....................................................................18
2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse ..............................................................20
2.3.1 Kogukonna motivaatorid ...........................................................................20
2.3.2. Elanike kaasamine .................................................................................23
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG............................24
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND ..................................................28
4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad ......................................................28
4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad.................................................29
4.3 Transport ja teedevõrk .................................................................................29
4.4 Keskkonna mõjurid......................................................................................30
Vesi ...............................................................................................................30
Jäätmed...........................................................................................................31
Õhk.................................................................................................................32
4.5 Kuriteod ....................................................................................................32
4.6 Tulekahjud .................................................................................................34
4.7 Alkoholi müüvad kauplused .........................................................................35
4.8 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika .........................................................36
5. TERVISLIK ELUVIIS .....................................................................................36
5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus ................................................................36
5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas.............................................36
6. TERVISETEENUSED ...................................................................................38
6.1 Tervishoiuteenused .....................................................................................38
6.2 Nõustamisteenus .......................................................................................39
RÕUGE VALLA TERVISEPROFIILI KÜSITLUSE TULEMUSTE ANALÜÜS.............40
Alkoholi tarbimine.............................................................................................40
Suitsetamine....................................................................................................40
Hinnang tervislikule eluviisile .............................................................................40
Treeningud ......................................................................................................41
Riskitegur........................................................................................................42
Rahulolu eluga ................................................................................................43
Mure jagamine .................................................................................................43
Terviseprobleem ja abistamine ..........................................................................43
Turvalisus.........................................................................................................44
JÄRELDUSED..................................................................................................48
TERVISEPROFIILIST TULENEVAD TEGEVUSSUUNAD......................................51
KOKKUVÕTE ..................................................................................................52