Pealkiri: 

Valga linna terviseprofiil

Autorid: Tuubel M
Väljaandja/tellija: Valga Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, haigestumus, nakkushaigused, kasvajad, südame-veresoonkonna haigused, traumad, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, kuritegevus, koolid, koolid, lasteaiad, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, kehakaal, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, toitumine, keskkond, keskkonnatervis, liiklusõnnetused, õnnetused, liikluskäitumine, vägivald, tervisekäitumine, seksuaalkäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Valga2010.pdf1.21 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev Valga linna terviseprofiil koosneb kuuest valdkondlikust käsitlusest, iga teema lõpus on kokkuvõte olulisematest paikkonna probleemidest tervise seisukohast. Valga linna terviseprofiili koostamist on toetanud Euroopa Sotsiaalfondi programm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009".
Valga linna terviseprofiil on koostatud aastateks 2010-2013, tegevuskava täiendatakse jooksvalt. 2013. aastal integreeritakse terviseteemad Valga linna järgneva perioodi arengukavasse.