Pealkiri: 

Rapla valla terviseprofiil

Autorid: Tina A , Heinvee A , Laasner A , Mutli A , Soodla A , Jakobson E , Reincke E , Olo H , Kalberg I, Tamm I , Luga K, Kalamäe K , Pajumäe-Massov K , Orul K , Ehavere L , Ehrpais L , Kuusemets M
Väljaandja/tellija: Rapla Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, kuritegevus, koolid, õpilased, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, lasteaiad, toitumine, keskkond, keskkonnatervis, tervisedendus, spordirajatised, liiklusohutus, liikluskäitumine, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine, vallad, haiguskoormus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
RaplaVald2010.pdf2.07 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel,
analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks
vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti parema tervise kaudu.

Terviseprofiil on suunatud kõigile Rapla valla elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja
tervisemõjurite paremaks mõistmiseks. Aga ka erinevate valdkondade spetsialistidele,
otsusetegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika paremaks mõistmiseks ning
valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel. Terviseprofiil
aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate
tegevuste ning tervisemõjurite vahel.