Pealkiri: 

Paikuse valla terviseprofiil

Autorid: Reisenbuk H , Ott G , Järvsaar A , Vill K , Alttoa S , Reial K
Väljaandja/tellija: Paikuse Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, kasvajad, nakkushaigused, lapsed, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, noored, koolid, lasteaiad, tervisedendus, keskkond, keskkonnatervis, tervislik seisund, füüsiline aktiivsus, kehakaal, narkootikumid, alkohol, tubakas, toitumine, õnnetused, seksuaalkäitumine, liikluskäitumine, liiklusohutus, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PaikuseVald2010.pdf496.84 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili koostamise käigus on analüüsitud Paikuse valla elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid arvestades valla paiknemist, rahvastiku struktuuri , finantsvõimekust, sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste olemasolu erinevatel gruppidel. Analüüsitud elanikkonna kaasatust tervisliku elu-, õpi-, ja töökeskkonna loomisse, laste ja noorte turvalist ning tervislikku arengut. Tervislike eluviiside propageerimist ning tervishoiuteenuste kättesaadavust.