Pealkiri: 

Sindi linna terviseprofiil ja terviseedendamise tegevuskava 2010 - 2013

Autorid: Vassvik A , Suurväli M , Järvsaar A , Jamnes S , Hrabrova V , Zadunaiskaja-Kiviselg N , Nõmm S , Raju M , Annast A
Väljaandja/tellija: Sindi Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, terviseteenused, tervishoid, koolid, immuniseerimine, vaktsineerimine, tervisekäitumine, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sindi2010.pdf245.52 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili üldeesmärgiks on linna elanike elanike tervena elatud eluea pikenemine
enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Terviseedenduse tegevuskavas on
eraldi välja toodud viis valdkonda: sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamine,
laste tervisliku ja turvalise arengu tagamine, tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond, tervislik
eluviis ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikuse kindlustamine. Nendes
valdkondades on toodud välja põhjused ja püstitatud eesmärgid ning võimalikud
lahendused.