Pealkiri: 

HIV-levimuse ja riskikäitumise uuring Eesti kahe linna(Tallinna ja Kohtla-Järve) süstivate narkomaanide seas

Autorid: Uusküla A , Abel K , Rajaleid K , Rüütel K , Talu A , Fischer K , Boborova N
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool, Imperial College London
Märksõnad: HIV, AIDS, narkootikumid, riskikäitumine, süstlavahetusteenus, kahjude vähendamine, seksuaalkäitumine, ravi, kinnipidamiskohad, vanglad, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, asendusravi, narkomaania
Välja antud: 2005
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Uuskülajt2005_1.pdf147.86 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Raportis esitatud uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata HIV-i levimust ja HIV nakkusega seotud riskikäitumist Tallinnas ja Kohtla-Järvel 450 süstiva narkomaani näitel.
Selleks, et uurimine hõlmaks võimalikult paljusid uimastikasutajaid ning et vähendada üksnes ravi- ja ennetusprogrammides osalevate isikute uuringusse kaasamisega seotud ühekülgsust, kasutasime riskikäitumise uurimiseks ja bioloogiliste proovi (kuiv veretäpp) kogumiseks uuritavate poolt juhitud kaasamise meetodit (RDS- respondent driven sampling).