Pealkiri: 

Roosna-Alliku valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Väljaandja/tellija: Roosna-Alliku Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, terviseteenused, tervishoid, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, spordirajatised, keskkond, keskkonnatervis, õnnetused, tervisekäitumine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Roosna-AllikuVald2010.pdf313.84 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Valla terviseprofiili eesmärgiks on kaardistada vallarahva tervist ja heaolu mõjutavate
sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides tuua välja
peamised tervist mõjutavad probleemid ja vajadused ning pakkuda välja võimalikud
tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks.