Pealkiri: 

Türi valla terviseprofiil ja tegevuskava

Autorid: Salom V , Kruusement P , Maiste R , Levol T , Pettai H , Talts I
Väljaandja/tellija: Türi Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, lapsed, noored, õpilased, koolid, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, õnnetused, alkohol, tervisepoliitika, terviseteenused, tervisekäitumine, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TüriVald2010.pdf422.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Türi valla terviseprofiili koostamise tulemusena antakse ülevaade muutustest Türi valla
elanikkonna tervises, selgitatakse välja tervist mõjutavad riskitegurid ning parandamist vajavad eluvaldkonnad ning antakse soovitusi tervist edendavate tegevuste läbiviimiseks.
Lõppkokkuvõtteks juhitakse kohaliku volikogu ning elanikkonna tähelepanu elanike
terviseprobleemidele.