Pealkiri: 

Jõgeva linna terviseprofiil

Autorid: Kajaste H , Lain K , Kübar M , Sakjas K , Kaldma T , Puusepp M , Männik M , Õim J , Vahtla J , Koll H , Toht M , Pärn K , Ründva A
Väljaandja/tellija: Jõgeva Linnavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, koolid, spordirajatised, kuritegevus, traumad, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
JõgevaLinnavalitsus2010.pdf347.7 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

1. Üldandmed ................................................................................................... 3
1.1. Rahvastik .................................................................................................. 3
1.2 Jõgeva linna eelarve ..................................................................................... 5
2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ....................................................... 6
2.1. Tööturu situatsioon (Jõgeva linn)................................................................... 6
2.2. Sotsiaalteenused ....................................................................................... 7
2.2. Sotsiaaltoetused ........................................................................................ 9
2.4. Kogukonna motivaatorid .............................................................................. 9
2.5. Elanike kaasamine ................................................................................... 10
3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng ................................................... 11
3.1. Laste ja noortega tegelevad asutused ......................................................... 11
3.2. Lastele ohutu elu ja õpikeskkond................................................................ 13
3.3. Kooli ja lasteaia terviseteenuse olemasolu .................................................. 13
3.4. Kohaliku omavalitsuse initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste
kättesaadavust................................................................................................ 14
4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond ................................................................. 15
4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad .................................................... 15
4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad............................................... 17
4.3. Transport ja teedevõrk ............................................................................... 18
4.4. Keskkonna mõjurid ................................................................................... 20
4.5. Kuriteod ja õnnetused ............................................................................... 25
5. Tervislik eluviis ............................................................................................ 26
5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus ...............................................................26
6. Terviseteenused .......................................................................................... 27
6.1. Tervishoiuteenused ................................................................................... 27
6.2. Nõustamisteenused .................................................................................. 27
7. Probleemid ................................................................................................. 30
8. Tegevuskava ............................................................................................... 31
9. Terviseprofiili koostamisest .......................................................................... 32