Pealkiri: 

Pärnu linna terviseprofiil

Autorid: Kalmus K , Kupper K , Tsuiman K , Lepp A , Marjapuu E , Mäe V , Randmäe M , Aunapuu A , Iloste H
Väljaandja/tellija: Pärnu Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, nakkushaigused, kasvajad, haigestumus, traumad, südame-veresoonkonna haigused, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, lasteaiad, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, toitumine, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, liikluskäitumine, õnnetused, tervisedendus, tööõnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pärnu2010.pdf530.8 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Pärnu linna terviseprofiil on linnaelanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja
kvalitatiivne kirjeldus, mis toob välja probleemid, osutab parandamist vajavatele valdkondadele ja
viib konkreetsete tegevusteni.