Pealkiri: 

Põlva linna terviseprofiil

Autorid: Plato K , Nook A , Usin J , Aalde P , Rikka M , Nurm T
Väljaandja/tellija: Põlva Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, suremus, sündimus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, õpilased, lapsed, noored, koolid, keskkond, keskkonnatervis, liikluskäitumine, õnnetused, alkohol, terviseteenused, tervishoid, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põlva2010.pdf311.22 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Kirjeldus: Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda
ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna peamised
probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused.
Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti parema tervise kaudu ning juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste
tervisemõjudele.