Pealkiri: 

Väike-Maarja valla rahva tervis. Väike-Maarja terviseprofiil

Autorid: Kinks E , Kaselo T , Hiietamm E , Kopso K , Mets K , Tobreluts I , Kesküla I , Tiimus L
Väljaandja/tellija: Väike-Maarja Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, terviseteenused, spordirajatised, liikluskäitumine, õnnetused, alkohol, tervisekäitumine, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Väike-MaarjaVald2010.pdf401.34 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Kirjeldus: Terviseprofiili koostamise eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti. Analüüsida hetkeseisu, tuua välja tervist mõjutavad probleemid ja leida
võimalikud tegevused nende lahendamiseks, et suurendada elanike rahulolu eluga, mis
omakorda soodustab elanikkonna püsimajäämist vallas.
Terviseprofiil on suunatud kõigile omavalitsuse elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja
tervisemõjurite paremaks mõistmiseks.
Erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika
paremaks mõistmiseks ning valdkondade vahelise koostöö suutlikkuse tõstmiseks parema
tervise nimel, aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja
planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel.