Pealkiri: 

Kareda valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Autorid: Veere A , Permanson V , Jätsa T , Kuusmann T , Majori K
Väljaandja/tellija: Kareda Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, koolid, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KaredaVald2010.pdf1.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Antud terviseprofiili eesmärgiks on anda esialgne ülevaade vallarahva tervise hetkeolukorrast ja
tervisemõjuritest, et kavandada tervisedenduse arendamiseks järgmisi samme. Kuna ka
rahvastiku tervises toimuvad pidevalt muutused, on valla terviseprofiil dokument, mida tuleb
pidevalt täiendada ja uuendada.