Pealkiri: 

Järva-Jaani valla terviseprofiil

Autorid: Jääger Ü , Saar A , Parts V , Pokrovski M , Mändla M
Väljaandja/tellija: Järva-Jaani Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, terviseteenused, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, koolid, kuritegevus, õnnetused, alkohol, tervisepoliitika, tervisekäitumine, tervishoid, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Järva-JaaniVald2010.pdf624.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja
seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna peamised
probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili koostamise
eesmärgiks on elanikkonna heaolu suurendamine ja inimeste elukvaliteedi tõstmine
parema tervise kaudu.