Pealkiri: 

Tallinn arvudes 2009-2010

Autorid: Kuulpak P
Väljaandja/tellija: Tallinna Linnakantselei
Märksõnad: sotsiaalprobleemid, linnad, haiglad, tööhõive, vaimne tervis, suitsiidid, suremus, surmapõhjused, ravikindlustus, arstid, perearstid, tervishoiutöötajad, hambaarstid, kiirabi, immuniseerimine, vaktsineerimine, ravi, tervisedendus, tervisekäitumine, riskikäitumine, alkohol, suitsetamine, kehakaal, sotsiaalteenused, puuetega inimesed
Välja antud: 2010
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TallinnaLinnakantselei2010.pdf2.86 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Vaimne tervis
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord - Contents

1. Rahvastik. Maakasutus Tallinnas - Population. Land use in Tallinn 9
2. Leibkond - Household 33
3. Elamumajandus. Kinnisvara - Housing. Real estate 39
4. Tervishoid. Sotsiaalkaitse - Public health. Social protection 49
5. Haridus - Education 65
6. Kultuur. Sport - Culture. Sports 83
7. Turism. Majutus - Tourism. Accommodation 93
8. Transport. Side - Transport. Communication 99
9. Energia tarbimine - Energy consumption 109
10. Tallinna juhtimine ja eelarve - City of Tallinn, administration and budget 113
11. Tööturg. Palk - Labour market. Wages and salaries 127
12. Majandus - Economy 137
13. Ehitus - Construction 151
14. Õigusrikkumised. Õnnetusjuhtumid - Violation of law. Accidents 157
15. Keskkond. Jäätmekäitlus - Environment. Waste management 167
16. Mõisted ja definitsioonid - Definitions in tables 175