Pealkiri: 

Rahvuste Tallinn. Statistilis-sotsioloogiline ülevaade

Autorid: Raitviir T , Kilemit L
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinna Linnavalitsus
Märksõnad: linnad, demograafilised näitajad, keskkond, elukoht, teenused, töö, surmapõhjused, kuritegevus, suitsiidid, AIDS, narkootikumid, HIV, tervislik seisund, haridustase
Välja antud: 2009
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raitviir2009.pdf2.81 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

Saateks. Edgar Savisaar, Tallinna Linnapea 5
Raamatu saamisloost. Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut 9
Sissejuhatus
1. Rahvastik 21
1.1. Rahvaarv ja rahvus 21
1.2. Sündimus, suremus ja iive. Abordid 38
1.3. Abielud ja lahutused 49
1.4. Leibkond 55
1.5. Rahvastiku vanuskoosseis 61
1.6. Oodatav eluiga 74
1.7. Peatüki kokkuvõte 79
Kommentaar. Kas ülevaates toodud järeldustega saab nõustuda?
Ene-Margit Tiit, TÜ emeriitprofessor 82
2. Elukeskkond 85
2.1. Elamistingimused: korter ja maja 85
2.2. Teenuste kättesaadavus ja kasutamine 97
2.3. Suhtumine Tallinna elukeskkonda 106
2.4. Liikuv ja muutuv Tallinn 121
2.5. Peatüki kokkuvõte 134
Kommentaar. Millistele olulistele trendile osutab ülevaade?
Jelena Tamberg, rus.delfi.ee peatoimetaja 137
3. Töö ja sissetulek 141
3.1. Tööturg 141
3.2. Hõivatus majandussektorite ja tegevusalade järgi 158
3.4. Juurdepääs juhtivatele ametikohtadele 183
3.5. Kihtikuuluvus rahvuslikus kontekstis 191
3.6. Peatüki kokkuvõte 198
Kommentaar. Milliseid järeldusi lubab ülevaade teha?
Alari Purju, EBS-i Sotsiaalteaduste Instituudi direktor 202
4. Tervis 205
4.1. Surmapõhjused 205
4.2. Enesetapud ja tapmised 213
4.3. Uimastitarvitamine ja HIVi levik 220
4.4. Tervis enesehinnangu järgi 243
4.5. Peatüki kokkuvõte 252
Kommentaar. Oluline on jõuda viie tervema rahvaga riigi hulka.
Siiri Oviir, Euroopa Parlamendi saadik 256
5. Kultuur 261
5.1. Rahvuste elu riiklik korraldamine 261
5.2. Kultuurielus osalemine kultuuriliikide järgi 266
5.3. Religioon 284
5.4. Rahvuslik ja territoriaalne identiteet.
Mitte-eestlaste lõimitus 292
5.5. Peatüki kokkuvõte 306
Kommentaar. Mis järeldub ülevaatest tulevase Euroopa
kultuuripealinna Tallinna jaoks?
Linnar Priimägi, Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi õppekavajuht 308
6. Haridus 311
6.1. Eestlaste ja mitte-eestlaste haridustase 311
6.2. Eesti ja vene õppekeel Eesti haridussüsteemis 323
6.3. Hariduslik integratsioon 346
6.4. Peatüki kokkuvõte 364
Kommentaar. Kultuuriline kapital sõltub haridusvõimalustest.
David Vseviov, Eesti Kunstiakadeemia professor 367
7. Kodakondsus 371
7.1. Kodakondsuskoosseis ja selle muutumine 372
7.2. Kodakondsusnäitaja seos sotsiaal-demograafiliste
ja majanduslike näitajatega 379
7.3. Peamiste kodakondsusrühmade iseloomustus 392
7.4. Takistused Eesti kodakondsuse omandamise teel 400
7.5. Peatüki kokkuvõte 413
8. Poliitika 415
8.1. Parteid, toetus parteidele ja kohalik võim 418
8.2. Poliitiline osalemine 438
8.3. Maailmavaate erinevused 459
8.4. Peatüki kokkuvõte 477
Kommentaar. Vene poliitika võimatusest Eestis.
Jevgeni Golikov, filosoofiadoktor 479
9. Kuritegevus 485
9.1. Kuritegevus 485
9.2. Kurjategijate koosseis 494
9.3. Vangistus ja kriminaalhooldus 502
9.4. Avalik arvamus kuritegevusest ja karistusest 510
9.5. Peatüki kokkuvõte 514
Kommentaar. Kuidas hinnata ilmnevaid kuritegevuse trende?
Uno Traat, Sisekaitseakadeemia kriminoloogia ja
kriminalistika õppetooli lektor 516
Tabelite ja jooniste loend 518