Pealkiri: 

Kärdla linna terviseprofiil 2010-2020

Autorid: Paesüld M , Härma E , Kagadze M , Paesüld M , Pruul T , Karjamaa M , Aasma K , Pihlamets K , Kaups M , Randmaa K , Tikerpuu-Kattel A , Prikk I , Karm E , Särglep K , Alango T , Eller L , Harjak T , Ojasoo J , Linkov E , Malk T , Hanikat R
Väljaandja/tellija: Kärdla Linnavalitsus
Märksõnad: linnad, demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, lapsed, noored, koolid, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, toitumine, tervisekäitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kärdla2010.pdf853.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Kirjeldus: "Kärdla linna terviseprofiil 2010-2020" eesmärgiks on anda ülevaade linnaelanike tervist
mõjutavatest teguritest ning esitada terviseedenduse arendamiseks vajalikud tegevused.
Käesolev dokument suunatakse elanikele (terviseteadlikkuse tõstmiseks); erinevate
valdkondade spetsialistidele (tervisemõjurite paremaks mõistmiseks); otsuste tegijatele ja
poliitikutele (tervisetemaatika paremaks teadvustamiseks) ning kohaliku riigi-, era- ja
mittetulundussektori koostöösuutlikkuse suurendamiseks.