Pealkiri: 

Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2009-2012

Väljaandja/tellija: Tallinna Linnavolikogu
Märksõnad: alkoholism, alkohol, narkootikumid, narkomaania, HIV, AIDS, ennetamine, linnad, terviseteenused, ravi, taastusravi, kahjude vähendamine
Välja antud: 2009
Tüüp: Poliitikadokument
Link: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=113306&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Arengukava eesmärk on vähendada alkoholi ja illegaalsete uimastite kasutamist tallinlaste hulgas; tagada parem juurdepääs ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele ning nende parem kvaliteet; samuti saavutada püsiv langustendents HIVi uute juhtude arvus, vähendades uimastite tarbimisest tulenevat kahju ja suurendades seksuaalsuhete turvalisust.