Pealkiri: 

Tallinna terviseprofiil

Autorid: Martinson M , Keldrima V , Tomberg E , Torjus U , Tur I , Hunt K , Raudsepp A , Kuulpak P , Ilver P , Rannala I-E , Pobbul P , Zernask M , Lääts K , Tamm K , Rannala V , Sadam U , Kasmel A
Väljaandja/tellija: Tallinna Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, reproduktiivtervis, suitsetamine, suremus, haigestumus, lapsed, südame-veresoonkonna haigused, kasvajad, nakkushaigused, traumad, liiklusõnnetused, tööõnnetused, noored, koolid, kuritegevus, keskkonnatervis, keskkond, toitumine, tervisedendus, vaktsineerimine, immuniseerimine, sotsiaalprobleemid, tööhõive, tööturg, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, sotsiaalne kaasatus, tervisekäitumine, kehakaal, füüsiline aktiivsus, alkohol, narkootikumid, seksuaalkäitumine, liikluskäitumine, tervisepoliitika, nõustamine, tervishoid, terviseteenused, linnad
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TallinnaLinnavalitsus2010.pdf481.25 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Terviseprofiilis antakse ülevaade:
- Tallinna rahvastiku demograafilistest andmetest,
- linnaelanike sündimuse, suremuse ja haigestumuse andmetest;
- laste ja noorukite tervisenäitajatest;
- sotsiaalsetest, keskkondlikest, käitumuslikest jm peamistest tervisemõjuritest.