Pealkiri: 

Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalne tervis

Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: tööstuspsühholoogia instituut, Tallinna Linnavalitsus
Märksõnad: töökeskkond, vaimne tervis, töötingimused, töö, töötajad
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTÜTööstuspsühholoogiaInstituut2009.pdf418.69 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalse
tervise uuring hõlmas 188 ametnikku; neist naisi osales uuringus 150 ja mehi
68. Keskmine vanus uuringus osalenud ametnikel oli 43,1 aastat; naiste
keskmine vanus oli 43 aastat ja meeste keskmine vanus oli 43,8.

Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalse
tervise üldine indeks näitab, et meeste psühhosotsiaalse tervise indeks on
statistiliselt oluliselt madalam (naiste indeks 378,1; meeste indeks 376; p <
0,001) kui naiste psühhosotsiaalse tervise indeks so naistöötajad on
tööstressorite (psühhosotsiaalsete faktorite) mõjule vastupidavamad (vt.
Joonis 1; Tabel 1). Ideaalne psühhosotsiaalse tervise üldine indeks (indeks on
600) näitab Organisatsiooni psühhosotsiaalse tervise indikaatori (OHI-2)
maksimaalselt võimalikku positiivset punktisummat.