Pealkiri: 

Uimastiprobleemide olukord Euroopas 2006

Väljaandja/tellija: EMCDDA
Märksõnad: sõltuvushäired, narkomaania, narkootikumid, Euroopa, seadused, tervisepoliitika, kanep, nakkushaigused, suremus
Välja antud: 2006
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EMCDDA2006.pdf1.47 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna .................................................................................5
Tänuavaldus ............................................................................7
Sissejuhatav märkus ................................................................9
Ülevaade: uimastiprobleemid Euroopas .....................................11
1. peatükk
Poliitika ja õigusnormid ............................................................17
2. peatükk
Ülevaade narkoprobleemide lahendamisest Euroopas ..................27
3. peatükk
Kanep .....................................................................................37
4. peatükk
Amfetamiinid, ecstasy ja muud psühhotroopsed ained .................47
5. peatükk
Kokaiin ja crack-kokaiin ............................................................58
6. peatükk
Opioidide tarbimine ja uimastite süstimine ..................................66
7. peatükk
Uimastitega seotud nakkushaigused ja uimastitega
seotud surmad .........................................................................75
8. peatükk
Probleemse uimastitarbimise ja mitme uimasti tarbimise
kontrollimise parandamine .........................................................88
Kirjandus .................................................................................95