Pealkiri: 

Uimastiprobleemide olukord Euroopas 2007

Väljaandja/tellija: EMCDDA
Märksõnad: sõltuvushäired, narkomaania, narkootikumid, Euroopa, tervisepoliitika, seadused, kanep, nakkushaigused, suremus
Välja antud: 2007
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EMCDDA2007.pdf739.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna .................................................................................5
Tänuavaldus ............................................................................7
Sissejuhatav märkus ................................................................9
Ülevaade - narkootikumid Euroopas .........................................11
1. peatükk
Poliitika ja õigusnormid ...........................................................18
2. peatükk
Ülevaade narkoprobleemide lahendamisest Euroopas .................28
3. peatükk
Kanep ....................................................................................37
4. peatükk
Amfetamiinid, ecstasy ja LSD ..................................................48
5. peatükk
Kokaiin ja crack-kokaiin ...........................................................57
6. peatükk
Opioidide tarbimine ja uimastite süstimine .................................63
7. peatükk
Uued ja esilekerkivad suundumused uimastitarbimises
ning uute uimastite suhtes võetavad meetmed ............................72
8. peatükk
Uimastitega seotud nakkushaigused ja surmad ..........................77
Kirjandus ................................................................................89