Pealkiri: 

Narkoprobleemide olukord Euroopa Liidus ja Norras 2004

Väljaandja/tellija: EMCDDA
Märksõnad: narkomaania, narkootikumid, Euroopa, tervisepoliitika, seadused, ennetamine, riskirühmad, riskikäitumine, kanep, ravi, kuritegevus, vanglad, haigestumus
Välja antud: 2004
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EMCDDA2004.pdf2.01 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Riskikäitumine
Nakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna ................................................................................5
Tänuavaldus ...........................................................................7
Sissejuhatav märkus ...............................................................7
Põgus ülevaade uimastiprobleemide olukorrast Euroopas ...........9
1. peatükk
Uued suundumused poliitikas ja õigusnormides .......................15
2. peatükk
Uimastitarbimise ennetamine - töö kogukondadega ning
keskendumine riskirühmadele ................................................24
3. peatükk
Kanep ..................................................................................28
4. peatükk
Amfetamiini-tüüpi stimulandid, LSD ja muud sünteetilised
uimastid ..............................................................................34
5. peatükk
Kokaiin ja kokaiin crack'i kujul .............................................44
6. peatükk
Heroiin ja uimastite süstimine ...............................................50
7. peatükk
Ravi - probleemidega inimeste vajaduste rahuldamine .............63
8. peatükk
Kuritegevuse ja vanglaga seotud küsimused........................... 70
Valikteema 1
Euroopa siseriiklike narkoennetuse strateegiate hindamine .....75
Valikteema 2
Kanepiga seotud probleemid ja nende kontekst -
Euroopa ravinõudluse suurenemise mõistmine .......................82
Valikteema 3
Kaasnev haigestumus .........................................................94
Kirjanduse loetelu .............................................................105
Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa
Teabevõrgu riikide teabekeskused ......................................111