Pealkiri: 

Uimastiprobleemide olukord Euroopas 2008

Väljaandja/tellija: EMCDDA
Märksõnad: narkootikumid, Euroopa, narkomaania, sõltuvushäired, tervisepoliitika, seadused, kuritegevus, ennetamine, ravi, kahjude vähendamine, terviseteenused, sotsiaalteenused, vanglad, kanep, nakkushaigused, suremus, narkokaubandus
Välja antud: 2008
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EMCDDA2008.pdf2.94 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna .................................................................................5
Tänuavaldus ............................................................................7
Sissejuhatav märkus ................................................................9
Ülevaade: Narkootikumid Euroopas *uued väljavaated
ja mõned minevikufaktid ..........................................................11
1. peatük. Poliitika ja õigusnormid
Arengud rahvusvahelises ja ELi poliitikas * Riiklikud strateegiad
* Riiklikud kulutused * Riiklikud õigusaktid * Kuritegevus
* Riikide teadusuuringud ..........................................................18
2. peatük. Ülevaade narkoprobleemide lahendamisest Euroopas
Ennetamine * Ravi * Kahjude vähendamine * Ühiskonda
taasintegreerimine * Tervishoiualane ja sotsiaaltegevus vanglas... 28
3. peatük. Kanep
Pakkumine ja kättesaadavus * Tarbimise levimus ja harjumused
* Ravi..................................................................................... 36
4. peatük. Amfetamiinid, ecstasy ja LSD
Pakkumine ja kättesaadavus * Tarbimise levimus ja harjumused *
Meelelahutusasutused * Ravivõimalused .....................................47
5. peatük. Kokaiin ja crack-kokaiin
Pakkumine ja kättesaadavus * Tarbimise levimus ja harjumused *
Ravi ja kahjude vähendamine...................................................... 58
6. peatük. Opioidide tarbimine ja narkootikumide süstimine
Heroiini pakkumine ja kättesaadavus * Probleemse opioiditarbimise
levimus * Narkootikumide süstimine * Probleemse opioiditarbimise
ravi ............................................................................................68
7. peatük. Uimastitega seotud nakkushaigused ja surmad
Nakkushaigused * Nakkushaiguste ennetamine * Surmad ja
suremus * Surmade vähendamine ................................................78
8. peatük. Uued narkootikumid ja esilekerkivad suundumused
ELi meetmed uute psühhoaktiivsete ainete suhtes * Veebipoed
* GHB ja GBL ............................................................................90
Kirjandus ...................................................................................95