Pealkiri: 

Narkomaaniaravi andmekogu 2008. aasta aruanne

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut: Eesti Uimastiseire Keskus
Märksõnad: narkomaania, narkootikumid, registrid, andmed, ravi, sotsiaalmajanduslikud näitajad, sõltuvushäired, riskikäitumine
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EUSK2009.pdf98.4 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Sisukord
Tabelite loetelu...............................................................................................................................3
Sissejuhatus ....................................................................................................................................5
Lühiülevaade ..................................................................................................................................6
1. Ravialuste sotsiaal-majanduslik kuuluvus ..................................................................................8
2. Andmed ravi läbiviimisest ........................................................................................................16
3. Andmed eelneval narkomaaniaravil viibimise kohta ................................................................24
4. Ravil viibinute ravieelne sõltuvusainete tarvitamise harjumus.................................................26
5. Ravialuste riskikäitumine..........................................................................................................32
6. Ravi lõpetamise teatise andmestik ............................................................................................35