Pealkiri: 

HIV/AIDS- i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, hoiakud, riskikäitumine, küsitlusuuringud, seksuaalkäitumine, eluviisid, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, diagnostika, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, koolid, ennetamine, poisid, tüdrukud, maapiirkonnad, linnad, noored, narkomaania
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2005.pdf4.3 MBAdobe PDF
Lõhmus2005_venek.pdf5.09 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimus "HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas" viidi 2005.aastal läbi teistkordselt. Uurimuse korraldas Tervise Arengu Instituut. See toimus rahvusvahelise fondi Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Eesti programmi tegevuse raames ja rahastamisel. Esmakordne andmete kogumine leidis aset 2003. aastal.
Uurimuse peamiseks eesmärgiks on saada ülevaade Eesti noorte HIV/AIDS-i temaatikaga seonduvatest teadmistest, arusaamadest, suhtumistest ning seksuaalse riskikäitumise tasemest. Kogutud andmed võimaldavad planeerida ja hinnata noortele suunatud ennetustegevusi ja nende mõju sihtrühmale. Käesolev raport on mõeldud eeskätt ennetusvaldkonna spetsialistidele, haridus- ja noorsootöötajatele.
Järgnev uurimusraport koosneb seitsmest peatükist. Esmalt antakse ülevaade uurimuse teostamise käigust ning andmekogumisel kasutatud meetoditest. Seejärel kirjeldatakse erinevate näitajate alusel valimit. Raporti kolmas peatükk käsitleb noorte eluviisi. Esitatakse andmed seotuna perekonna ja kooliga, vaba aja veetmise ja sõltuvusainete tarvitamisega. Neljas peatükk kirjeldab HIV-nakkuse leviku ning suguhaigustega seotud teadmisi. Sellele järgnevalt kajastatakse noorte seas levinud arusaamu ning suhtumist HIV-i nakatunud inimestesse. Kuuendas peatükis käsitletakse seksuaalpartnerite ja kondoomi kasutamise teemasid. Käesoleva raporti viimases peatükis võetakse kokku erinevad noorte seksuaalse riskikäitumise näitajad ja moodustatakse nende põhjal kolm riski taset.