Pealkiri: 

Rapla maakonna terviseprofiil. Terve Raplamaa

Autorid: Rüüson Ü
Väljaandja/tellija: Rapla Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, koolitus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raplamk2010.pdf3.29 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiil on koondmaterjal, mis on vajalik inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel,
hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks
vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiili koondatud materjalid annavad teavet ja oskusi suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta
inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu.
Terviseprofiil on suunatud kõigile Raplamaa elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite
paremaks mõistmiseks. See aitab erinevate valdkondade spetsialistidel, otsusetegijatel ja poliitikutel
paremini aru saada tervisetemaatikast ning tõsta valdkondadevahelist koostöösuutlikkust parema
tervise nimel.
Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate
tegevuste ning tervisemõjurite vahel (Ingrid Tilts, 2009).