Pealkiri: 

Olmevee kvaliteedi direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 täitmise aruanne

Autorid: Janson Ö , Birk K , Annus A , Korsjukov M
Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon, Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium
Märksõnad: vesi, vee kvaliteet, joogivesi, keskkond, keskkonnatervis
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TKIjt2008.pdf477.27 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

Sissejuhatus ............................................................................................................................... 3
Institutsioonid....................................................................................................................... 3
Õigusaktid ............................................................................................................................. 5
Joogivee kvaliteedi kontroll ...................................................................................................... 7
Direktiivi rakendamise üleminekuperioodid ............................................................................. 8
Joogivee kvaliteedi üldiseloomustus ......................................................................................... 9
Mikrobioloogilised näitajad..................................................................................................... 11
Keemilised näitajad ................................................................................................................. 11
Fluoriidid............................................................................................................................ 11
Boor............................................................................................................11
Raskmetallid....................................................................................................................... 12
Pestitsiidid.......................................................................................................................... 12
Toksilised orgaanilised ühendid.......................................................................................... 12
Indikaatorid ......................................................................................................................... 12
Kokkuvõte veevärkidest, mille keskmine ööpäevane maht on üle 1000 m3 või mis
teenindavad vähemalt 5000 inimest ........................................................................................ 13
Pinnavee baasil töötavate veevärkide lühiiseloomustus...................................................... 13
Tallinna veevarustus: ...................................................................................................... 13
Ülevaade veepuhastusprotsessist ........................................................................................ 14
Narva linna veevarustus .......................................................................................................... 15
Põhjavee baasil töötavate veevärkide lühiiseloomustus...................................................... 17
Harju maakond ........................................................................................................................ 21
Keila linna veevärk ............................................................................................................. 21
Maardu linna veevärk.......................................................................................................... 22
Paldiski linna veevärk ......................................................................................................... 24
Lääne maakond........................................................................................................................ 26
Uuemõisa-Haapsalu-Kiltsi veevärk .................................................................................... 26
Järva maakond........................................................................................................................ 28
Paide linna veevärk ............................................................................................................. 28
Ida-Viru maakond.................................................................................................................... 29
Kohtla-Järve Järve linnaosa veevärk................................................................................... 29
Kohtla-Järve linna Ahtme osa veevärk ............................................................................... 31
Sillamäe linna veevärk........................................................................................................ 33
Jõhvi linna veevärk ............................................................................................................. 35
Lääne-Viru maakond............................................................................................................... 37
Rakvere linna veevärk......................................................................................................... 37
Pärnu linn ............................................................................................................................... 38
Pärnu linna veevärk............................................................................................................. 38
Põlva maakond ........................................................................................................................ 40
Põlva linna veevärk............................................................................................................. 40
Saare maakond ........................................................................................................................ 42
Kuressaare linna veevärk .................................................................................................... 42
Tartu linn ................................................................................................................................ 44
Tartu linna veevärk ............................................................................................................. 44
Valga maakond........................................................................................................................ 45
Valga linna veevarustus ...................................................................................................... 45
Viljandi maakond .................................................................................................................... 47
Viljandi linna veevarustus................................................................................................... 47
Võru maakond ......................................................................................................................... 49
Võru linna veevarustus........................................................................................................ 49
Investeeringud ......................................................................................................................... 50