Pealkiri: 

Olmevee kvaliteedi direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 täitmise aruanne 2005

Autorid: Janson Ö , Sadikova O , Annus A , Korsjukov M
Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon, Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium
Märksõnad: vesi, vee kvaliteet, joogivesi, keskkond, keskkonnatervis
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TKIjt2005.pdf491.47 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

Sissejuhatus ............................................................................................................................... 3
Institutsioonid....................................................................................................................... 3
Õigusaktid ............................................................................................................................. 5
Joogivee kvaliteedi kontroll ...................................................................................................... 7
Direktiivi rakendamise üleminekuperioodid ............................................................................. 8
Joogivee kvaliteedi üldiseloomustus ......................................................................................... 9
Mikrobioloogilised näitajad..................................................................................................... 10
Keemilised näitajad ................................................................................................................. 11
Fluoriidid............................................................................................................................ 11
Raskemetallid..................................................................................................................... 11
Pestitsiidid.......................................................................................................................... 11
Toksilised orgaanilised ühendid.......................................................................................... 12
Indikaatorid ......................................................................................................................... 12
Kokkuvõte veevärkidest, mille keskmine ööpäevane maht on üle 1000 m3 või mis
teenindavad vähemalt 5000 inimest ........................................................................................ 12
Pinnavee baasil töötavate veevärkide lühiiseloomustus...................................................... 12
Tallinna veevarustus: ...................................................................................................... 12
Ülevaade veepuhastusprotsessist ........................................................................................ 13
Narva linna veevarustus .......................................................................................................... 14
Põhjavee baasil töötavate veevärkide lühiiseloomustus...................................................... 16
Harju maakond ........................................................................................................................ 19
Keila linna veevärk ............................................................................................................. 19
Maardu linna veevärk.......................................................................................................... 21
Paldiski linna veevärk ......................................................................................................... 23
Lääne maakond........................................................................................................................ 24
Uuemõisa-Haapsalu-Kiltsi veevärk .................................................................................... 24
Järva maakond........................................................................................................................ 26
Paide linna veevärk ............................................................................................................. 26
Ida-Viru maakond.................................................................................................................... 28
Kohtla-Järve Järve linnaosa veevärk................................................................................... 28
Kohtla-Järve linna Ahtme osa veevärk ............................................................................... 29
Sillamäe linna veevärk........................................................................................................ 31
Jõhvi linna veevärk ............................................................................................................. 33
Lääne-Viru maakond............................................................................................................... 34
Rakvere linna veevärk......................................................................................................... 34
Pärnu linn ............................................................................................................................... 36
Pärnu linna veevärk............................................................................................................. 36
Põlva maakond ........................................................................................................................ 37
Põlva linna veevärk............................................................................................................. 37
Saare maakond ........................................................................................................................ 39
Kuressaare linna veevärk .................................................................................................... 39
Tartu linn ................................................................................................................................ 41
Tartu linna veevärk ............................................................................................................. 41
Valga maakond........................................................................................................................ 42
Valga linna veevarustus ...................................................................................................... 42
Viljandi maakond .................................................................................................................... 44
Viljandi linna veevarustus................................................................................................... 44
Võru maakond ......................................................................................................................... 46
Võru linna veevarustus........................................................................................................ 46
Investeeringud ......................................................................................................................... 47