Pealkiri: 

Mittemeditsiiniliste töötervishoiuspetsialistide vajaduse väljaselgitamine (tööandjate seisukohast)

Autorid: Vikström I , Nool I
Väljaandja/tellija: Terviseamet: Töötervishoiu büroo
Märksõnad: töötervishoid, ettevõtted, tervishoiutöötajad, töökeskkond, keskkond
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vikströmjt2010.pdf138.22 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada mittemeditsiiniliste
töötervishoiuspetsialistide vajadus ettevõtetes.
Lähtuvalt eesmärgist on ülesanneteks:
- välja selgitada, kes koostab riskianalüüse organisatsioonis;
- välja selgitada organisatsioonide probleemid riskianalüüsi koostamisel;
- välja selgitada vajadus ettevõttevälise töötervishoiuspetsialisti kui riskianalüüsi koostaja
järele organisatsioonis;
- välja selgitada töötervishoiuteenuse tellimist takistavad ja/või välistavad asjaolud;
- välja selgitada organisatsioonide rahulolu töötervishoiuspetsialistilt tellitud
riskianalüüsiga;
- välja selgitada organisatsioonide hinnang töötervishoiuspetsialisti teenuse vajalikkusele;
- välja selgitada millist rakendust võiks leida organisatsioonides tööhügieenikule,
ergonoomile või tööpsühholoogile;
- välja selgitada kui palju kasutatakse töökeskkonna alaste mõõtmiste tellimist Eesti
Akrediteerimiskeskuses registreeritud mõõtmislaboritelt;
- välja selgitada Tervishoiuametis registreeritud tööhügieenikute, tööergonoomide ja
tööpsühholoogide arv;
- võrrelda Eestis registreeritud töötervishoiuspetsialistide arvu ja vajadust teiste riikidega.