Pealkiri: 

Alkoholi tarbimisharjumused Eestis

Väljaandja/tellija: Faktum&Ariko, Põllumajandusministeerium
Märksõnad: alkohol, reklaam
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Faktum&Ariko2008_1.pdf209.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesolev uuring on jätkuks 1998.aastal alustatud uuringusarjale. Kuna uuringu sisu on aastate
jooksul varieerunud, esitatakse tulemused varasemate aastate võrdlusena vastavalt korduvate
teemade ja küsimuste esinemisele uuringusarjas.

Uus teema on uuringus viina, konjak/brändi, viski, õlu, lahja alko, veini, vahuveini kaubamarkide
spontaanne tuntus.

Uuringu andmebaasi andis 1000 täiskasvanu küsitlus vastavalt elanikkonna soo, vanuse,
rahvuse ja piirkonna sotsiaaldemograafiliselt proportsionaalsele jaotusele vanusevahemikus 15-
74 aastat.

Uuring viidi läbi omnibuss tüüpi küsitluse raames novembri teises pooles 2008 aastal.
Küsitlusmeetodiks oli vahetu suuline intervjuu kodudes.
Valimi moodustamine toimus piirkondlikult stratifitseeritud juhuvalimi meetodil lähtudes 100-st
juhuslikult genereeritud valimipunktist üle Eesti.
Uuringu valimiks kujunes 1008 täiskasvanut vanusevahemikus 15-74 aastat ning valim
kujundati üleriigiliselt esinduslikuna piirkonna, soo, vanuse ja rahvuse tunnuste järgi.
Kogu valimist tarbis iga päev alkoholi 4%, kord 2-3 päeva jooksul 7%, kord nädalas 23%, kord
kahe nädala jooksul 11%, kord kuus 19% , harvem kui kord kuus 19%, üldse ei tarbinud
alkoholi 17%. Seega oli alkoholi tarbijaid 83% kogu valimist.
Viina tarbijaid oli üldvalimis 463, viinast erineva (konjak/brändi või viski või rumm ..) kange alko
tarbijaid 406, õlul 466, siidril 239, kokteiljookidel 311, veinil 525, vahuveinil 563 tarbijat.

Kuigi küsitleti kogu elanikkonda, puudutavad uuringu tulemused põhiliselt seda osa
elanikkonnast, kes mingilgi määral alkoholi tarbib. Kogu valim vastas vaid küsimustele: alkohol
kodus, alkoholi reklaami temaatika ja alkoholi tähendus.