Pealkiri: 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid

Autorid: Rünkla E
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: töötervishoid, tööohutus, tööandjad, ettevõtjad, seadused, tervisepoliitika, koolitus
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rünkla2010.pdf445.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis AS Norstat Eesti 2009. aastal läbi töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (edaspidi TTOS) tööandjale kaasnevate probleemide uuringu. Uuringu eesmärk oli koguda tööandjatelt TTOS-i ja selle alamaktidega kaasnevate probleemide põhjuste, olemuse ja mõjude põhjalik kirjeldus.
Käesolev toimetis annab ülevaate uuringu käigus kogutud tööandjate probleemidest ning ettepanekutest nende probleemide ennetamiseks või lahendamiseks. Toimetis on mõeldud töötervishoiu ja tööohutuse poliitikaga tegelevatele ametnikele, tööandjate ja töötajate organisatsioonidele ning teistele kõnealuses valdkonnas tegutsevatele institutsioonidele eesmärgiga kasutada probleemide analüüsi tulemusi töötervishoiu ja tööohutuse poliitika järelhindamiseks ning poliitikamuudatuste kavandamiseks.