Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2010

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoid, tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, tuberkuloos, HIV, AIDS, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2010_1.pdf9.23 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Raamatu alguses on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu teemakaardid ning majandus- ja sotsiaalülevaade, seejärel statistika nelja põhivaldkonda - keskkonda, rahvastikku, sotsiaalelu ja majandust - käsitlevad peatükid. Peatükis on valdkonna ülevaade, tabelid ja joonised, metoodika ning valdkonnakirjandust. Enam ei ole eraldi peatükina rahvusvahelist võrdlust, mis on nüüdsest esitatud valdkonnapeatükkides. Kogumik sisaldab peatükki Tervishoid.