Pealkiri: 

Õpilase elu-olu 1998-2007

Autorid: Rüütel E , Pill E
Väljaandja/tellija: Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikooli Tervise Disaini Keskus
Märksõnad: koolid, õpilased, stress, lapsed, noored, tervisekäitumine, hinnangud, tervislik seisund, keskkond
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rüüteljt2008.pdf661.69 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Õpilase elu-olu 1998-2007 seob ühtseks andmeraamatuks Tallinna Ülikooli Tervise Disaini Keskuse (endine terviseuuringute labor) ja Tallinna Haridusameti juures viimasel kümnendil läbiviidud õpilaste elu-olu uuringud. Teema sai alguse koolistressi uurimusest 1998-2000 a.
(Haridusministeeriumi sihtteema nr 0130019s98 alaprojekt), mille üheks eesmärgiks oli välja selgitada koolistressi peamised allikad, toimetulekut mõjutavad tegurid ja enimkasutatavad toimetulekuvõtted.
Õpilase elu-olu 1998-2007 andmeraamat jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas Kooliaeg tuuakse kokkuvõte Tallinna gümnaasiumite õpilaste elu-olu küsitlustest aastatel 1998-2007. Andmeraamatu teises osas Peale kooli lõpetamist on kajastatud endiste õpilaste arvamusi koolist, koolitoest ja õpilase elu-olust 2007. aastal. Vastajateks on siin inimesed mitmelt poolt Eestist, kes osalesid 2000. a. üle-eestilises Õpilase elu-olu küsitluses. Mõlemad raamatu osad toetuvad samale küsimustikule ja on ühtse struktuuriga, kajastades aastate lõikes ja tagasivaatavalt järgmisi teemasid: õpilase eluhoiakud, koolikeskkond ja -suhted, pere elu-olu ja vanemate ootused, õpilase stress ja toimetulek, koolipoolne tugi õpilasele õppetöös ja isiklike probleemide puhul. Andmeraamatu kolmandas osas on ülevaatlikud tabelid küsitlusaastate kaupa ja erinevate aastate võrdlustabelid.