Pealkiri: 

Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate kaupa ühe kooli näitel

Autorid: Põld E , Port K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: koolid, õpilased, tervislik seisund, demograafilised näitajad, poisid, tüdrukud, füüsiline aktiivsus, haigestumus, traumad
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Põld E, Port K. Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate kaupa ühe kooli näitel. Eesti Arst 2008;87(11):853-8.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/074/kehalisest_kasvatusest_vabastamiste_analyys_aastate_kaupa_yhe_kooli_naitel.pdf
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Demograafilised näitajad
Traumad
Kirjeldus: Uurimistöö analüüsib tervisetõendite sisu ja rolli kooliprogrammis ettenähtud kehalise kasvatuse eesmärkide täitmisel nelja õppeaasta jooksul ajavahemikul 01.09.2000-06.06.2005 Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Tõendeid iseloomustavateks tunnusteks olid tõendi väljaandja, tõendi kestus ja tõendil märgitud vabastuse põhjus. Neid tunnuseid võrreldi erinevate vanuserühmade ning poiste ja tüdrukute vahel. Ilmnes, et suurimad kehalisest kasvatusest vabastajad on lapsevanemad, kes annavad ka valdava osa ühepäevastest tõenditest; haigusest taastumiseks ettenähtud tõendid täieliku vabastusena kehalisest kasvatusest annavad välja mitteprofessionaalid ning vabastuste hulk ohustab õppekava ülesannete saavutamist.