Pealkiri: 

Tervisekaitsesüsteemi kontseptsioon. "Haldussuutlikkuse tõstmine tervisekaitse valdkonnas" MATRA projekt

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervisepoliitika, tervisekaitse, koolitus
Välja antud: 2004
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2004.pdf162.81 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Matra projekti eesmärk on tugevdada tervisekaitse süsteemi läbi tervisekaitsealase poliitika ja strateegia täiustamise, uute töömeetmete (riski hindamise, riski juhtimise) rakendamise, keskkonnatervise informatsioonisüsteemide loomise ja arendamise ning spetsialistide koolitamise.
Matra projekti üheks kolmest komponendist on kontseptsiooni väljatöötamine Tervisekaitseinspektsiooni haldussuutlikkuse tõstmiseks. Kontseptsioonis on põhirõhk pööratud Tervisekaitseinspektsioonile (TKI) kui olulisele, võtmepositsioonil asuvale institutsioonile rahvatervise (RT) valdkonnas.
Käesolevas dokumendis kirjeldatakse kõigepealt üldisi arenguid rahvatervise valdkonnas, et edaspidi määratleda täpsemalt TKI koht, tema missioon, kohustused ja vastutus sellel alal. Rahvatervise valdkonna arenguid ja tegevusi vaadeldakse selle dokumendi kolmes esimeses osas. Neljandas ja viiendas osas käsitletakse TKI reorganiseerimist.
Kontseptsiooni ülesanded:
1. Kirjeldada rahvatervise uue lähenemisviisi võimalusi ja väljakutseid.
2. Kirjeldada ja kommenteerida rahvatervise käesolevat süsteemi ja praktikat.
3. Teha ettepanekud tegevuste parendamiseks rahvatervise valdkonnas.
4. Teha ettepanekud Tervisekaitse Inspektsiooni (TKI) reorganiseerimiseks.
5. Esitada rakendusplaan TKI reorganiseerimiseks kohta.