Pealkiri: 

15 aastat teadusuuringuid Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis: ülevaade tulemustest

Autorid: Värnik A , Sisask M , Kõlves K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: vaimne tervis, suitsiidid, terviseuuringud
Välja antud: 2008
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Värnik A, Sisask M, Kõlves K. 15 aastat teadusuuringuid Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis: ülevaade tulemustest. Eesti Arst 2008;87(2):535-9.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/088/15_aastat_teadusuuringuid_eesti-rootsi_vaimse_tervise_ja_suitsidoloogia_instituudis_ylevaade_tulemustest.pdf
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) on oma 15 tegevusaasta jooksul käsitlenud suitsidaalset käitumist nii üldkogumi kui ka indiviidi tasandil koostöös suitsidaalse käitumise uurijatega Karolinska Instituudist (NASP) ning erinevatest maadest WHO ja Euroopa Komisjoni projektide raames. Viimastel aastatel on teadusuuringud laienenud vaimsele tervisele tervikuna.
Artiklis on antud lühiülevaade ERSI teadusuuringute tulemustest valitud viidetega. Kogumikus "ERSI Essential Papers on Suicidology" (1) on saadaval 26 ISI Web of Science'is ja Current Content'is ära toodud, 7 rahvusvaheliselt retsenseeritavates teadusžurnaalides publitseeritud teadusartiklite täisteksti ja 9 rahvusvahelise kõlapinnaga kirjastustes välja antud raamatute peatükki. Kogumikus on loeteluna esitatud 9 nimetatud kategooria ajakirjadesse vastu võetud ning 17 eesti- ja muukeelset artiklit.