Pealkiri: 

Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine

Autorid: Heidmets L , Samm A , Sisask M , Kõlves K , Visnapuu P , Aasvee K , Värnik A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: õpilased, noored, lapsed, suitsiidid, depressioon, seksuaalkäitumine, riskikäitumine, vaimne tervis
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Heidmets L, Samm A, Sisask M, et al. Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine. Eesti Arst 2009;88(3):156-163.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/005/ea0903lk156-163.pdf
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Artiklis on kirjeldatud ja analüüsitud Eesti õpilaste enesehinnangulist depressiivsust ja suitsidaalsust, seksuaalkäitumist ning depressiivsuse-suitsidaalsuse ja seksuaalkäitumise seost.
Uurimuses kasutati kooliealiste laste tervisekäitumise rahvusvahelise uuringu andmeid 7. ja 9. klassi õpilaste kohta. Anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et 39% vastanutest väljendas depressiivsust ja/või suitsidaalsust; seksuaalkogemuse oli omandanud 15% õpilastest - 17% poistest ja 13% tütarlastest. Seotuks osutus ka seksuaalkäitumine ja subjektiivne depressiivsus-suitsidaalsus: suitsidaalsed ja/või depressiivsed õpilased olid suurema tõenäosusega alustanud seksuaalelu ning kasutanud viimasel vahekorral väiksema tõenäosusega kondoomi.