Pealkiri: 

Prostitutsiooni tähendus Eesti ühiskonnas. Sisejulgeolek või majanduslik kasu. Sotsioloogilise uurimuse materjalid

Autorid: Pettai I , Kase H , Proos I
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, hoiakud, riskirühmad, inimkaubandus, sotsiaalne rehabilitatsioon, sotsiaalne kaasatus, seadused, naised, töö, kuritegevus
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pettaijt2006_1.pdf877.78 kBAdobe PDF
Pettaijt2006_1_venek.pdf1.02 MBAdobe PDF
Pettaijt2006_1_inglisek.pdf825.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: EQUAL-i projekti "Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule" raames viis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut detsembris 2005 läbi elanikkonna küsitluse, mis selgitas suhtumist prostitutsiooni ja prostitutsiooni kaasatud naistesse.
Uurimuse eesmärgiks oli selgitada elanikkonna hinnanguid ja
suhtumisi järgmistes küsimustes: prostitutsiooni roll Eesti ühiskonnas, kellele on bordellid atraktiivsed? kuivõrd peetakse prostitutsiooni ühiskonnaohtlikuks nähtuseks?; prostitutsiooniga kaasnevad ohud; prostitutsiooni riskirühmad; informeeritus prostituutide ja inimkaubanduse olukorrast Eestis; suhtumine prostituutidesse ja meestesse, kes ostavad seksiteenuseid; isiklik kokkupuude prostitutsiooniga: kas on püütud värvata prostituudiks või meelitatud ostma seksiteenuseid; hinnangud põhjustele, miks naistest võivad saada prostituudid; valmisolek töötada koos endiste prostituutidega ühes kollektiivis, kohelda neid kui võrdväärseid inimesi; valmisolek endiseid prostituute rehabiliteerida, abistada, reintegreerida ühiskonda ja tööturule; suhtumine prostitutsiooni reguleerivasse seadusandlusesse.