Pealkiri: 

Süstlavahetusteenuse külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs 2005

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, süstlavahetusteenus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, prostitutsioon, küsitlusuuringud, riskikäitumine, riskirühmad
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2006_2.pdf229.21 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2005. aastal teostati kolmandat korda süstlavahetusteenuse klientide küsitlemist võrdlemaks omavahel esma- ja korduvkülastajate andmeid. Analüüs põhineb 1 218 esmakülastaja ja 396 korduvkülastaja andmetel.
Uurimuse eesmärgiks on selgitada teenust kasutavate süstivate narkomaanide teadmiste taset, SVP külastamisega seonduvat ning riskikäitumise taset süstimisel ja seksuaalelus.
Esimene mõlema kliendigrupi küsitlemine ja võrdlev analüüs toimus 2003. aastal