Pealkiri: 

HIV/AIDS-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: vangid, kinnipidamiskohad, vanglad, HIV, AIDS, narkootikumid, riskikäitumine, hoiakud, seksuaalkäitumine, nakatumine, suitsetamine, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, narkomaania
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2006.pdf396.9 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesolev raport kajastab Eesti kinnipidamisasutustes viibivate süüdimõistetute teadmisi ja arusaamu seotuna HIV/AIDS-i ja narkomaania teemaga, riskikäitumist seksuaalsuhetes ja narkootikumide tarvitamisel ning HIV-testimisega seonduvat.
Raport koosneb seitsmest peatükist. Esimeses kahes osas antakse ülevaade uurimuse teostamisest ning esitatakse valimi üldine kirjeldus. Sellele järgnevalt kajastatakse vastajate elustiili ning antakse pikem ülevaade narkootikumide tarvitamisest. Neljas peatükk käsitleb süüdimõistetute teadmisi erinevatel HIV/AIDS-iga seotud teemadel. Viies peatükk annab ülevaate süüdimõistetute seas levinud HIV-i ja narkomaaniaga seotud väärarusaamadest ning suhtumisest HIV-i nakatunud inimestesse. Sellele järgnevalt kajastatakse seksuaalpartnerite ja kondoomi kasutamisega seotud teemasid. Viimases peatükis esitatakse andmed seoses HIV-testimise ja sellega kaasneva nõustamisega kinnipidamisasutustes. Lisaks vaadatakse, kui kättesaadavad on süüdimõistetute jaoks tasuta jagatavad turvaseksi ja desinfitseerimisvahendid. Kogu raporti jooksul esitatakse ka võrdlusandmed 2004. aastaga. Kahe küsitlusaasta võrdluses kasutatakse viie vangla andmeid (Harku, Murru, Pärnu, Viljandi, Tallinn), kuna esimesel küsitluskorral anketeeriti süüdimõistetuid just nendes kinnipidamisasutustes.