Pealkiri: 

HIV nakkuse levimus ning riskikäitumine prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas Tallinnas

Autorid: Trummal A , Fischer K , Raudne R
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, HIV, AIDS, nakatumine, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, riskikäitumine, alkohol, narkootikumid, terviseteenused, seksuaalne vägivald, vägivald, diagnostika, ennetamine, kahjude vähendamine, Internet, naised, narkomaania
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummaljt2006.pdf387.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimuse eesmärgiks oli koguda informatsiooni Tallinnas tegutsevate prostitutsiooni kaasatud naiste kohta seotuna: HIV-i nakatumisega; riskikäitumisega seksuaalsuhetes ning sellega seotud teadmistega; alkoholi/ narkootikumide tarvitamise harjumustega; tervishoiuteenuste kasutamisega.
Et uurimine hõlmaks võimalikult erinevaid prostitutsiooni kategooriaid ega piirduks ainult nõustamis- või testimisteenuseid kasutavate inimestega, otsustati valimi moodustamisel kasutada uuritava poolt juhitud uurimusse kaasamise meetodit (Respondent Driven Sampling).