Pealkiri: 

Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunute elukvaliteet ning HIV- nakkusega seotud stigma ja diskrimineerimine Eestis

Autorid: Rüütel K , Loit H-M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, elukvaliteet, diskrimineerimine, tervislik seisund, terviseteenused, sotsiaalteenused, sotsiaalmajanduslikud näitajad, hoiakud
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rüüteljt2006.pdf235.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimus "Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunute elukvaliteet ning HIV-nakkusega seotud stigma ja diskrimineerimine Eestis" viidi läbi Eesti kolme erineva piirkonna nakkushaiguste kabinette (SA Narva Haigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskus) külastavate HIV-i nakatunud inimeste hulgas. Uurimus põhines ankeetküsitlusel; osalemine oli vabatahtlik ja anonüümne. Uuringusse ei kaasatud alla 18-aasta vanuseid HIV-i nakatunud isikuid ning neid, kes olid oma nakatumisest teada saanud vähem kui kolm kuud tagasi. Kokku osales uuringus 451 HIV-i nakatunut Tallinnast ja Kohtla-Järvelt 150 ning Narvast 151 isikut. Andmeid koguti perioodil 10.06-05.10.2005.
Uuringu põhieesmärk on kirjeldada HIV-nakatunute elukvaliteeti Eestis.
Alaeesmärgid: kirjeldada HIV-nakatunute sotsiaalmajanduslikku olukorda; kirjeldada HIV-nakatunute stigmatiseeritust ja diskrimineeritust ühiskonnas; kirjeldada HIV-nakatunute tervisliku seisundi ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavusega seonduvaid probleeme; kirjeldada HIV-nakatunute enesehinnangut oma elukvaliteedile.