Pealkiri: 

HIV-nakkuse leviku trendid maailmas

Autorid: Rüütel K , Uusküla A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: HIV, AIDS, nakkushaigused, haigestumus, seksuaalkäitumine, narkomaania
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Rüütel K, Uusküla A. HIV-nakkuse leviku trendid maailmas. Eesti Arst 2009;88(4):246-9.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/046/ea0904lk246-249.pdf
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Uute HIV-juhtude ja nakatunute koguarv on viimase kümnekonna aasta jooksul suurenenud pea kõikjal Euroopas. Kesk- ja Lääne-Euroopas on peamiseks nakkuse leviku teeks hetero- ja homoseksuaalne tee. Ida-Euroopas on peamiseks riskirühmaks jätkuvalt süstivad narkomaanid, kuid nakkus levib järjest enam ka seksuaalsel teel. Uute juhtude arv Eestis on kahanenud miljoni inimese kohta 1080 juhult 2001. aastal 406 juhuni 2008. aastal. Eestit iseloomustab jätkuvalt kontsentreeritud HIV-epideemia süstivate narkomaanide seas ning meil kirjeldatud HIV-levimus selles rahvastikurühmas on suurim Euroopa regioonis.