Pealkiri: 

HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprojektsioonid aastani 2015

Autorid: Lai T , Habicht J , Rüütel K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: HIV, AIDS, nakkushaigused, tuberkuloos, haigestumus
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Lai T, Habicht J, Rüütel K. HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprojektsioonid aastani 2015. Eesti Arst 2009;88(4):267-73.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/007/ea0904lk267-273.pdf
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Varasemad hinnangud on Eesti HIVnakatunute arvu pakkunud vahemikku mõnest tuhandest kuni mitmekümne tuhandeni, kuid samas on praeguseks registreerituid HIV-juhtumeid alla seitsme tuhande. Uuringu eesmärgiks oli täpsustada võimalikku HIV-nakatunute arvu Eestis, kasutades epidemioloogilisi mudeleid. HIVepideemia modelleerimise tulemused näitavad, et praegu on Eestis 11 000-12 000 HIV-nakatunut. Tõenäoline on HIV-epideemia seni arvatust varasem algus ja aeglasem levik, mis tähendab aastaks 2015 praeguse registreerimisega sarnanevate kiire levimuse versioonidega võrreldes 5-10% suuremat HIV-nakatunute arvu. Uuringus leitud HIV-levimusest ja reaalselt antiretroviirusravi saajate arvust lähtudes jõuab praegu pakutav ravi vähem kui 50%-ni seda vajavatest inimestest ning ligi 2000 HIV-nakatunut võiks sellest veel abi saada. Samuti on Eesti väheneva tuberkuloosi (TB) haigestumise foonil viimastel aastatel suurenenud HIV-positiivsete osakaal TB-haigete seas ning pikemas perspektiivisperspektiivis on aasaks 2015 HIV-epideemia mõjul oodata kuni kahekordset TB-esmashaigestumise suurenemist.