Pealkiri: 

Välispäritolu rahvastiku tervis

Autorid: Sakkeus L , Karelson K
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: suremus, elukvaliteet, alkohol, narkomaania
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Sakkeus L, Karelson K. Välispäritolu rahvastiku tervis. Eesti Arst 2009;88(Lisa 2):24-37.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/075/ea09lisa2lk24-36.pdf
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Eesti terviseuuring 2006 on üks tähtsamaid allikaid, mis võimaldab välispäritolurahvastiku tervisega seonduvat süstemaatiliselt jälgida, vastates Euroopas esile kerkinud vajadusele. Oma rohkem kui 30% välispäritolurahvastiku osakaalu tõttu, mis on Euroopas üks suuremaid, on selle rahvastikurühma käitumise mõju eriti suur Eesti tervisenäitajatele. Välispäritolu rahvastiku suremus, mõõdetuna standarditud suremuskordajaga, ületab rohkem kui 20% võrra põlisrahvastiku vastavat taset. See teisendub ligi 4aastaseks tervelt elatud eluaastate vaheks ning ligi 15%-liseks ülekaaluks põlisrahvastikuga võrreldes nendel, kes on tervise tõttu oma igapäevategevustes oluliselt piiratud. Sellise erinevuse tekkes ei ole olulist tähendust välispäritolu rahvastiku sotsiaal-majanduslikel teguritel, küll aga vaimset tervist mõjutavatel teguritel, alkoholi- ja narkoprobleemidel. Mitmed kaudsed näitajad viitavad immigrantrahvastiku traditsioonilisemale arstiabi kasutamisele ning väiksemale terviseteadlikkusele, mis eeldab erinevat lähenemist põlis- ja immigrantrahvastikule nii rahvastikurühma terviseteadlikkuse parandamiseks kui ka erinevaid tervisesüsteemimeetmeid.