Pealkiri: 

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVi nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele

Autorid: Rüütel K , Tomera I , Zilmer K , Trummal A , Kurbatova A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: HIV, AIDS, elukvaliteet, terviseteenused, tervisepoliitika
Välja antud: 2009
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Rüütel K, Tomera I, Zilmer K, et al. Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVi nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele. Eesti Arst 2009;278-80.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/068/ea0904lk278-280.pdf
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Üheks Eesti riikliku HIV ja AIDSi strateegia 2006-2015 eesmärgiks on parandada HIVga inimeste elukvaliteeti. HIVsse nakatunute tervishoiuteenuseid osutavad infektsionistid. Riigieelarvest kaetakse kulutused antiretroviirusravimitele ja ravikindlustamata HIV-nakatunute tervishoiuteenustele; patsientidele on nii ravimid kui ka teenused tasuta. Riikliku strateegia raames arendatakse juhtumikorraldussüsteemi HIVga inimestele.